toan thong minh

Giới thiệu trung tâm toán thông minh Supermath

 

TOÁN PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH 

SUPERMATH

Thông minh trong học tập và Xuất sắc trong các kỳ thi

 

  

TÂM VIỆT SCHOOL

@Nguyễn Nghĩa Lâm, Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Số 119A – đường Lê Hoàn – Tp Vinh – Nghệ An.

Mobile: 0987 664 686

Email: 3s.edu.vn@gmail.com

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH

Toán phát triển trí thông minh SuperMath được xây dựng tương đồng với chương trình Toán Tiểu học của Bộ GD&ĐT. Hệ thống bài thi đầu vào và đầu ra ở mỗi cấp độ được đối chiếu với chương trình thi của Singapore (Assessment Test for Singapore Primary Mathematics – Standards Edition) nhằm chuẩn hóa chương trình theo chuẩn quốc tế.

SuperMath đào tạo hướng đến mục tiêu “Thông minh trong học tập, tiếp cận chương trình thế giới và xuất sắc trong các kỳ thi”. Cấu tạo của SuperMath bao gồm 16 cấp độ toán phát triển trí thông minh (SMath) và 5 cấp độ Toán Tiếng Anh (EMath). Chương trình học được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính của Toán tiểu học là:

 • Số học (Số tự nhiên, phân số và số thập phân)
 • Hình học (Các hình cơ bản, tính chất hình học, tính chu vi, tính diện tích)
 • Đơn vị đo (Đơn vị thời gian, tiền tệ, chiều dài, diện tích, thể tích, khối lượng)

Các cấp độ học được thiết kế tương ứng với từng nhóm tuổi và từng độ tuổi. Chương trình học bao gồm lý thuyết, kỹ năng và luyện thi để đảm bảo trẻ củng cố được chương trình học ở trường, kỹ năng toán thông minh và tham gia được các kỳ thi như Violympic và các kỳ thi học sinh giỏi.

Hệ thống bài thi đầu vào phức tạp để kiểm tra và phát hiện ra các kiến thức còn khiếm khuyết của học sinh qua đó lập ra được lộ trình học hợp lý cho học sinh. Bài thi đầu vào được trải ra trên một diện rộng bao gồm nhiều kiến thức khác nhau và học sinh phải làm bài thi trong vòng 2 giờ – 3 giờ.

Kết cấu bài thi đầu vào (Kmath) như sau:

 • Cấp độ PS: Bài thi đầu vào IQ (theo yêu cầu của Phụ huynh) – Có phí
 • Cấp độ S1a: Bài thi đầu vào Kmath01 (bắt buộc) – Bao gồm 20 câu
 • Cấp độ S2a, S2b: Bài thi đầu vào Kmath02 (bắt buộc) – Bao gồm 30 câu
 • Cấp độ S3a: Bài thi đầu vào Kmath03 (bắt buộc) – Bao gồm 40 câu
 • Cấp độ S3b, S3c: Bài thi đầu vào Kmath04 (bắt buộc) – Bao gồm 40 câu
 • Cấp độ S4a: Bài thi đầu vào Kmath05 (bắt buộc) – Bao gồm 50 câu
 • Cấp độ S4b, S4c, LT04: Bài thi đầu vào Kmath06 (bắt buộc) – Bao gồm 50 câu
 • Cấp độ S5a: Bài thi đầu vào Kmath07 (bắt buộc) – Bao gồm 60 câu
 • Cấp độ S5b, S5c, LT05: Bài thi đầu vào Kmath08 (bắt buộc) – Bao gồm 60 câu

Kết cấu toán phát triển trí thông minh SuperMath bao gồm:

 • 16 Cấp độ SMath: PS (40 buổi), S1a (40 buổi), S1b (40 buổi), S2a (40 buổi), S2b (40 buổi), S3a (24buổi), S3b (24buổi), S3c (40buổi), S4a (24buổi), S4b (24 buổi), S4c(40 buổi), LT04 (60 buổi), S5a (24 buổi), S5b (24 buổi), S5c(40 buổi), LT05 (60 buổi).
 • 5 Cấp độ EMath: E1 (24 buổi), E2 (24 buổi), E3 (24 buổi), E4 (24 buổi), E5 (24 buổi). E1a tương ứng với S1a, học sinh phải vượt qua bài thi Tiếng Anh

 

 1. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẦU VÀO KMATH
 2. Kiểm tra chỉ số thông minh IQ: Trắc nghiệm khuôn hình tiếp diễn (Test Raven)
 3. KMath01: Bao gồm 20 câu (phần số học 15 câu, phần hình học 5 câu)
 4. KMath02: Bao gồm 30 câu (phần số học 15 câu, hình học 10 câu, đơn vị đo 5 câu)
 5. KMath03: Bao gồm 40 câu (phần số học 20 câu, hình học 10 câu, đơn vị đo 10 câu)
 6. KMath04: Bao gồm 40 câu (phần số học 20 câu, hình học 10 câu, đơn vị đo 10 câu)
 7. KMath05: Bao gồm 50 câu (phần số tự nhiên 20 câu, phần hình học 15 câu, phần đơn vị đo 10 câu, phần phân số 5 câu)
 8. KMath06: Bao gồm 50 câu (phần số tự nhiên 20 câu, phần hình học 10 câu, phần đơn vị đo 10 câu, phần phân số 10 câu)
 9. KMath07: Bao gồm 60 câu (phần số tự nhiên 20 câu, phần phân số 20 câu, phần hình học 10 câu, phần đơn vị đo 5 câu, phần số thập phân 5 câu)
 10. KMath08: Bao gồm 60 câu (phần số tự nhiên 10 câu, phần phân số 15 câu, phần hình học 10 câu, phần đơn vị đo 5 câu, phần số thập phân 20 câu)

 

 1. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THÔNG MINH SMATH
 2. Tiền tiểu học (4-7 tuổi) – PS

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Làm quen với số học
 • Phần 2: Làm quen với các hình cơ bản
 • Phần 3: Làm quen với phép tính và tự lập giải quyết vấn đề
 1. Lớp 1: S1a (tương ứng với học sinh đang lớp 1)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.200.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Số tự nhiên đến 20 (100); phép cộng, phép trừ; so sánh; ô số
 • Phần 2: Hình học (cắt dán hình, vẽ hình, đoạn thẳng, độ dài…)
 • Phần 3: Đơn vị đo (thời gian, độ dài)
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 1: S1b (Ôn luyện và nâng cao lớp 1)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

 1. Lớp 2: S2a (tương ứng với học sinh đang học lớp 2)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)      Học phí: 1.200.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Số tự nhiên đến 100 (1000); cộng, trừ, nhân, chia; bài toán; biểu thức
 • Phần 2: Hình học (hình cơ bản, đường gấp khúc, chu vi)
 • Phần 3: Đơn vị đo (độ dài, thời gian, khối lượng, thể tích)
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 2: S2b (Ôn luyện và nâng cao lớp 2)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

 1. Lớp 3: S3a (Học kỳ I lớp 3)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Số tự nhiên, ô số, dãy số, các phép toán
 • Phần 2: Hình học (vẽ hình, đếm hình, tính chu vi hình…)
 • Phần 3: Đơn vị đo và các dạng toán thực tế
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 3: S3b (Học kỳ II lớp 3)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Số học: Phép nhân có nhớ, không nhớ; Phép chia có dư, không dư; Các biểu thức số học; Các dạng bài toán …
 • Phần 2: Hình học (vẽ hình cơ bản, tính chu vi, diện tích …)
 • Phần 3: Đơn vị đo và các dạng toán thực tế
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 3: S3c (Ôn luyện và nâng cao lớp 3)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

 1. Lớp 4: S4a (Học kỳ I lớp 4)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Thành thạo các phép toán, biểu thức toán học, dãy số, dấu hiệu chia hết, số trung bình …
 • Phần 2: Hình học (góc, đường thẳng song song, chu vi, diện tích…)
 • Phần 3: Đơn vị đo và các dạng toán thực tế
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 4: S4b (Học kỳ II lớp 4)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Phần 1: Phép chia, phân số, tỷ số…
 • Phần 2: Hình học (hình thoi, hình bình hành, diện tích…)
 • Phần 3: Đơn vị đo và các dạng toán thực tế
 • Phần 4: Luyện thi
 1. Lớp 4: S4c (Ôn luyện tổng quát toán lớp 4)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

 

 1. Lớp LT04: (Toán nâng cao và luyện thi học sinh giỏi lớp 4)

Số buổi học 60 buổi (90 giờ)  Học phí: 3.000.000 VNĐ

Vượt qua bài thi Kmath06 với trên 60%

  Chương trình học bao gồm 6 chuyên đề: Số, chữ số và dãy số/ Tính chẵn, lẻ và dấu hiệu chia hết/ Trung bình cộng/ Phân số, tỉ số/ Chu vi, diện tích/ Các dạng đề thi.

 

 1. Lớp 5: S5a (Học kỳ I lớp 5)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Ôn luyện số tự nhiên.
 • Phân số, tỉ số, toán tỉ lệ.
 • Tính chu vi, diện tích.
 • Đơn vị đo và toán ứng dụng.
 • Phép chia còn dư và số thập phân….
 • Luyện thi.
 1. Lớp 5: S5b (Học kỳ II lớp 5)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Chương trình học:

 • Số thập phân và các phép toán với số thập phân.
 • Dạng toán biểu thức.
 • Dạng toán tính chu vi, diện tích ứng dụng.
 • Đơn vị đo và toán ứng dụng.
 • Dạng toán chuyển động đều và các đại lượng vật lý S,V,T.
 • Luyện thi.
 1. Lớp 5: S5c (Ôn luyện tổng quát toán lớp 5)

Số buổi học 40 buổi (60 giờ)  Học phí: 1.600.000 VNĐ

 1. Lớp LT05: (Toán nâng cao và luyện thi học sinh giỏi lớp 5)

Số buổi học 60 buổi (90 giờ)  Học phí: 3.000.000 VNĐ

Vượt qua bài thi Kmath08 với trên 60%

  Chương trình học bao gồm 6 chuyên đề: Số, chữ số và dãy số/ Biểu thức/ Toán ứng dụng/ Toán chuyển động đều/ Hình học/ Các dạng đề thi.

 

 • KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOÁN EMATH
 1. Lớp 1: E1 (Tương ứng độ tuổi từ 7-9 tuổi)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Bài thi đầu vào: Level 3 (Tiếng Anh) kết quả > 50%

Và vượt qua bài thi: Kmath01

Chương trình học:

 • Số tự nhiên cơ bản
 • Hình cơ bản
 • Phép tính cơ bản
 • Thi thử: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 1A (1B)
 1. Lớp 2: E2 (Tương ứng độ tuổi từ 7-9 tuổi)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Bài thi đầu vào: Level 4 (Tiếng Anh) kết quả > 50%

Và vượt qua bài thi: Kmath02

Chương trình học:

 • Ôn tập Tiếng Anh Toán (30 từ)
 • Các phép toán
 • Đọc hiểu bài toán
 • Hành văn trong giải bài toán
 • Hình học
 • Đơn vị đo
 • Bài thi: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 2A (2B)
 1. Lớp 3: E3 (Tương ứng độ tuổi từ  9 -10 tuổi)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Bài thi đầu vào: Level 4 (Tiếng Anh) kết quả > 50%

Và vượt qua bài thi: Kmath03

Chương trình học:

 • Ôn tập Tiếng Anh Toán (50 từ)
 • Các phép toán
 • Đọc hiểu bài toán và hành văn trong giải bài toán
 • Hình học
 • Đơn vị đo và hành văn trong bài toán ứng dụng
 • Làm quen với đề thi Toán Tiếng Anh Violimpic
 • Bài thi: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 3A (3B)
 1. Lớp 4: E4 (Tương ứng độ tuổi từ 10-11 tuổi)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Bài thi đầu vào: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 3B kết quả > 50% Hoặc vượt qua bài thi: Kmath05 và Tiếng Anh

Chương trình học:

 • Ôn tập Tiếng Anh Toán (từ và đọc hiểu bài toán)
 • Đọc hiểu bài toán và hành văn trong giải bài toán
 • Hình học ứng dụng hình học
 • Đơn vị đo và hành văn trong bài toán ứng dụng
 • Đọc hiểu đề thi Tiếng Anh Toán, giải được Violimpic Tiếng Anh Toán
 • Bài thi: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 4A (4B)
 1. Lớp 5: E5 (Tương ứng độ tuổi từ 11-12 tuổi)

Số buổi học 24 buổi (36 giờ)  Học phí: 900.000 VNĐ

Bài thi đầu vào: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 4B kết quả > 50% Hoặc vượt qua bài thi: Kmath06 và Tiếng Anh

Chương trình học:

 • Ôn tập Tiếng Anh Toán (từ và đọc hiểu bài toán)
 • Hiểu bài toán và giải được bài toán bằng Tiếng Anh
 • Đọc hiểu được đề thi Tiếng Anh Toán, giải Violimpic Tiếng Anh Toán
 • Đơn vị đo và hành văn trong bài toán ứng dụng
 • Bài thi: Assessment Test for Singapore Primary Mathematics 5A (5B)
 1. Các bài thi Assessment Test for Singapore Primary Mathematics cấp độ 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B thí sinh có thể tham dự thi thử theo yêu cầu (Có phí)

 

TÂM VIỆT SCHOOL

Địa chỉ: Số 119A – đường Lê Hoàn – Tp Vinh (Gần trường Đặng Thai Mai và SOS)

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *